Helhetslösningar för estetiskt tilltalande och hållbara byggnader

Söker du efter ett utvändigt klimatskydd för din byggnad? Här får du miljöestetiska tak – och fasadbeklädnader som skyddar hemmet mot naturens framfart.

Det viktiga första intrycket

Du har bara en chans att skapa ett första intryck. Det gamla bevingade ordspråket gäller i högsta grad även när det gäller en byggnads fasad.
Om du letar efter en helhetslösning för byggnadens utvändiga klimatskydd – ja, då har du hamnat helt rätt! Här erbjuds en omfattande lösning för byggnaders exteriörer, med fokus på utvändigt klimatskydd. Våra miljöestetiska tak- och fasadbeklädnader utgör en vacker, estetisk och miljövänlig barriär som skyddar hemmet mot påverkan från sol, vatten och vind. Med unika monteringssystem och ett brett utbud av naturmaterial strävas det hela tiden efter att skapa hållbara och estetiskt tilltalande lösningar. Här hittar du totallösningar som är resultatet av en omfattande erfarenhet, dokumentation och nära samarbete med så väl arkitekter som byggherrar. Genom att arbeta enligt hållbarhetsprinciper som design för separation är lösningarna inte bara miljöcertifierade utan även dokumenterade med materialpass. Du garanteras ett professionellt ansvar för hela leveransen, inklusive material, montering och monteringssystemet. Och inte nog med det – du erbjudsäven en oerhört kunnig vägledning och en totallösning som omfattar teknisk rådgivning, beskrivningsförslag, ritningar, detaljer, prisuppskattning, statiska beräkningar för hela konstruktionen, beräkningar av fästen och U-värden. Hör finns även monteringsritningar och detaljer för bakomliggande system samt en lista över certifierade montörer. Ett uppstartsmöte med de som kommer att utföra monteringen säkerställer att du kommer att få en smidig och professionell process genom hela arbetet.

Solceller harmoniserar med byggnaden

Du kommer att märka att engagemanget för hållbarhet även återspeglas i integreringen av solceller som en miljövänlig metod för att producera elektricitet, om du skulle vilja det. Solcellerna kan integreras som en naturlig del av fasad- eller taksystemet och skapa en så väl enhetlig som estetiskt tilltalande lösning. Dessa solcellspaneler, som är producerade i samarbete med världens ledande tillverkare, monteras som enkla plug-and-play-lösningar och representerar en hållbar framtid inom energiproduktion. Solcellerna kan skräddarsys i vackra och anpassade färgvariationer för att harmonisera med byggnadens estetik och arkitektur. Dessutom finns möjligheten att välja mellan ljusreflekterande glas för en mer dynamisk effekt eller en mer diskret, matt utformning för att smälta in diskret i omgivningen. Denna flexibilitet i design gör inte bara solcellerna till en miljövänlig energilösning utan också till en estetiskt tilltalande och integrerad del av byggnadens yttre.

Här erbjuds du inte bara en mångsidig och hållbar totallösning för byggnaders exteriörer, utan även hållbarhet och anpassning till en ny nivå med solceller.